Stručně řečeno...


Kvalifikovat se mohou pouze zaměstnanci registrovaných společností.
Účastníci, kteří se chtějí kvalifikovat, musejí zůstat aktivními zaměstnanci dané společnosti až do konce soutěže.
Každá cesta (1 cesta = 1 bod) musí být zaznamenána do systému (gekon.technologypark.cz) a musí mít odpovídající GPS záznam (můžete použít jakoukoliv aplikaci pro smartphone nebo sport tester).
Aby mohla být cesta započítána, musí být alespoň 1 km dlouhá pro běh a chůzi. V případě použití nějakého prostředku (kolo, koloběžka, brusle,..) musí být cesta dlouhá alespoň 2 km.
Maximální počet bodů, které je možné za 1 týden získat, je 10 (tzn. 10 cest).
Hlavním kritériem užitým pro vyhodnocení bude počet bodů (cest). Účastníci dostanou odměny za dosažení určitých milníků (počet bodů – 10/40/70/100/130) a dále na konci soutěže proběhne vyhodnocení o hlavní ceny ve 3 kategoriích bronzová, stříbrná a zlatá medaile (100~149, 150~199, 200+ bodů/cest).

Účast v soutěži je na vlastní riziko.

Začátek soutěže 2022-09-19
Konec soutěže 2022-10-09

...A detailní pravidla

Registrace
Každá společnost je registrovaná do soutěže administrátorem. Jakmile je účet společnosti vytvořen, mohou si jednotliví soutěžící vytvořit své vlastní uživatelské účty s použitím firemní emailové adresy (osobní emailové adresy není možné použít!). Registrace do soutěže je možná kdykoliv v jejím průběhu.

Jaký typ dopravy mohu zvolit?
Platnými způsoby dopravy v rámci této soutěže jsou: chůze, běh, jízda na kole, koloběžce nebo na kolečkových bruslích. Můžete je kombinovat dle libosti (každá cesta – jiná aktivita).

Jaké jsou cestovní podmínky?
Počet cest je omezen na 2 za den následovně: Do a z místa výkonu práce vašeho zaměstnání; mějte na paměti, že jedna cesta nemůže být kratší než 1 km pro běh a chůzi nebo kratší než 2 km pro ostatní aktivity.
Jedna cesta = jeden bod.
Za předpokladu pracovního týdne dlouhého 5 dní, bez ohledu na to, které dny pracuješ (ať už se jedná o víkend nebo ne), nesmí maximální počet cest/bodů přesáhnout 10.

Prosím uvědomte si, že například cesta na oběd/z oběda nemůže být započítána. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude mít za následek penalizaci soutěžícího ve výši 10 bodů, které budou odečteny z jeho/jejího bodového účtu. V případě opakujícího se porušování bude soutěžící z gEKOnu diskvalifikován/a.

Jak zaznamenat svou cestu?
Každá cesta musí být zaznamenána na adrese gekon.technologypark.cz pod účtem soutěžícího. Soutěžící jsou povinni zaznamenávat cestu pomocí své preferované mobilní aplikace (Endomondo, My Walk, atd.) nebo sport testeru (Garmin, Suunto, Movescount, Fitbit, atd.). Jinými slovy – pro každou zaznamenanou cestu musí existovat odpovídající GPS záznam (se stejmým datem, stejným směrem cesty, stejnou délkou cesty – a bez zaokrouhlení čísel nahoru nebo dolů).
Hlavní používaná aplikace/systém bude specifikována v uživatelském profilu, ale soutěžící může použítvat více různých aplikací nebo systémů, když je třeba. Avšak povinnost mít GPS záznam pro každou jednotlivou cestu zůstává.

Jakákoliv nesrovnalost objevená během náhodných kontrol nebo kontroly vítězů během závěrečného vyhodnocení budou mít za následek smazání cest, pro které nebudou GPS záznamy poskytnuty. V případě opakujících se problémů, může být soutěžící penalizován ve výši 10 bodů (tzv. “žlutá karta”) nebo diskvalifikován z gEKOnu.

Záznam cesty může být vložen až 20 dnů zpětně, po stejnou dobu jej lze i upravovat.

Co se bude hodnotit?
1. Průběžné hodnocení
a) Dosažení 10/40/70/100/130 bodů (každý milník je oceněn odměnou)

2. Závěrečné vyhodnocení
a) Celkový počet bodů (cest) napříč všemi účastnícími se společnostmi
V této kategorii bude vyhodnocen výkon jednotlivců v rámci všech účastnících se společností. Odměněni budou soutěžící ve 3 kategoriích bronzová, stříbrná a zlatá medaile (100~149, 150~199, 200+ bodů/cest).
O vítězích bude rozhodovat los.

b) Celkový počet bodů každé účastnící se společnosti – ocenění nejlepší společnosti
Počet bodů se bude odvíjet od počtu aktivních soutěžících; v tomto ohledu bude skóre férové i pro menší společnosti. Aktivní soutěžící je definován jako někdo, kdo má zaznamenáno alespoň 5 cest za poslední měsíc.
Odměněny budou první 3 společnosti s nejvyšším počtem bodů.

c) Celkový počet bodů v dárcovské sbírce
Za každý dosažený dárcovský milník přibude do dárcovské sbírky 1 bod. Grant $2000 bude odevzdaný neziskové orgnizaci v případě, že dosáhneme 50% ze všech možných dárcovských bodů (= počet soutěžících), v případě, že dosáhneme 40% bodů, bude odevzdán grant ve výši $1000.

d) Nejdelší trip v každé kategorii
V této kategorii bude vyhodnocen výkon jednotlivců v rámci všech účastnících se společností. Odměněni budou soutěžící s nejdelší cestou v každé kategorii a získají cenu Power gEKOn.